Hvorfor jazz kan hjelpe deg med selvrealisering

Musikk har utrolige egenskaper som vi kan benytte oss av. Bare tenk på hvordan shanty hjalp mannskap til å holde ut i storm eller til å ro den lange ferden i takt. Eller hvordan trommer kunne skremme vekk selv det farligste villdyret i skogen og messe til bønn til gudene.

Så det er ingen tvil om at musikk er viktig. Kanskje har du selv merket at du jobber bedre med musikk på øret, eller at du klarer å konsentrere deg bedre foran en eksamen. Når det er snakk om forskjellige sjangre så kommer det mer an på lytteren. Noen liker trash mens andre liker easy listening. Men hvordan kan jazz hjelpe oss?

Eksperimentell og improvisatorisk

Jazzen har et utrolig spesielt uttrykk. Men det er et system i kaoset, noe som er svært viktig. Selv for en bedrift er system viktig. Fra utsiden kan det se kaotisk ut, men med crm får man oversikt og kontroll. Det har vist seg at man får bedre konsentrasjon med jazz, og noen mener det er improvisasjonen som er avgjørende.

Jazz er en underlig dans av lyder

Når instrumentene spiller ut sine toner, kan utenforstående bli irritable og ukonsentrerte. Men det er fordi de ikke lar musikken ta over for tankene. Når man klarer å lytte til musikken, åpner man opp for alt annet. Det er musikken som står i fokus, og dine tanker får fri. Etter hvert merker du mønster i kaoset, og da når man et nytt nivå. Etter hvert tramper man i takt fordi man innser hvilket trekk som kommer rundt neste hjørne. Man har fått kontroll på psyken sin og tankene sine.

Underliggende rytmer

Jazz har mange rytmer. Noen sier de er progressive, mens andre mener de er latente. Uansett må man lete etter rytmen i musikken, og jamme med. Fordi da kommer man inn i en sone bare de som elsker jazz kan oppleve. Det er nesten som en rus, som man kan bruke til å få en innsikt som bare er forunt noen av oss.

De store linjene

I musikken jazz finner man de store linjene. Det er nemlig når mange jobber sammen at resultatet blir best. I en bedrift må alle avdelingene fungere optimalt, og det må artistene i et jazz-ensemble også. Man innser at man er del av noe som er større enn seg selv, og samtidig hvor viktig man er for at jazzen skal fungere. Disse store linjene er med på å styrke individet og gruppen på en gang.

Spill jazzen din selv

Jazz kan virke bråkete og urytmisk, men er det egentlig ikke. Det er mer enn utrolig symbiose av mange instrumenter og toner. Men som i musikk må man følge noter. Det bør også de som elsker jazz prøve. Det vil gi dem et enda større innblikk i hvorfor jazzen kan hjelpe dem!